Communicatie


De kwaliteit van onze contacten en relaties wordt voor een groot deel bepaald door hoe wij met elkaar communiceren .

Of het nu gaat om je partner of familie, vriend, collega of een klant, wanneer je een goed contact met iemand wilt is naast praten én luisteren de intentie waarmee je dit doet belangrijk.
We zijn vaak onbedoeld kwetsend en oordelend in onze communicatie waardoor de ander zich aangevallen of beschuldigd kan voelen of het gevoel heeft dat hij niet wordt gehoord.
Vaak is het niet helder wat er nu precies fout gaat en wordt de relatie verstoord of zelfs verbroken doordat er voelbaar iets ‘blijft hangen’ en tussen beiden in blijft staan.

De Amerikaanse psycholoog Marshall Rosenbergh heeft een methode van communiceren ontwikkeld die hij Geweldloze Communicatie genoemd heeft. ( de – vaak onbedoelde – oordelen veroorzaken geweld tussen mensen.)
Deze communicatie methode is helder en direct, met aandacht en respect voor beide partijen.
De Geweldloze Communicatie gaat er vanuit dat het onze intentie is om ons met de ander te verbinden en eerlijk en open met elkaar om te gaan. Het wordt daarom ook wel Verbindende Communicatie genoemd.

Door te leren op deze manier met elkaar te communiceren kunnen conflicten worden opgelost en voorkomen.

De Geweldloze- of Verbindende Communicatie is gebaseerd op het herkennen en uitspreken van wat iets met je doet, wat je nodig hebt en hoe je elkaar daar mee zou kunnen helpen.
Door je bewust te worden van wat je voelt en de daaronder liggende behoeften kom je weer meer in contact met jezelf en alleen dan kan je pas ook echt contact krijgen met een ander.
Je gaat ervaren hoe belangrijk het is dat we aandacht besteden aan onze diepere behoeften en dat de behoeften van de ander even belangrijk zijn als die van onszelf.
Ook leer je hoe je iemand een verzoek kunt doen welke je kan helpen bij het vervullen van een behoefte en dat zowel jij als de ander ook ‘nee’ mogen zeggen op een verzoek. Dit betekent niet dat diegene jou afwijst, maar slechts dat hij/zij zelf een andere behoefte heeft, en dat dit net zo belangrijk is. Je kan dan gaan zoeken naar een oplossing die voor beiden bevredigend is.

Door op deze manier te communiceren met elkaar kunnen we een dieper contact aangaan vanuit respect voor jezelf en de ander. Er zal dan meer harmonie komen in onszelf en in onze relaties met onze partners, kinderen, ouders, collega’s enz.

Wil je hier meer over weten of heb je een vraag neem dan gerust contact op.