GezondZorg

Als therapeut ben ik aangesloten bij de Stichting GezondZorg.

Stichting GezondZorg is een beroepsorganisatie voor vrij gevestigde therapeuten in de gezondheidszorg.
Bij het voldoen aan de eisen van vakbekwaamheid ontvangt de therapeut een licentie op basis van kwaliteit van het genoten onderwijs waardoor de therapeut gerechtigd is tot het voeren van de beroepstitel GezondZorg Therapeut.

De Stichting GezondZorg biedt de zekerheid dat ik als therapeut voldoe aan de wettelijke eisen van beroepsuitoefening.

Als therapeut houd ik mij aan de beroepscode welke is afgestemd op een zo goed mogelijke behartiging van de belangen van de cliënt.

Als cliënt heb je, mochten er om één of andere reden klachten ontstaan, het recht deze voor te leggen aan een speciale klachtencommissie van de Stichting GezondZorg.