Relatie therapie

…Als de roze wolk soms wat grijzer wordt…
De communicatie loopt niet lekker, vaker ruzie of onbegrip, verwijdering… Wanneer spanningen voelbaar blijven is het tijd om serieus aan je relatie te werken. Scheurtjes in een relatie helen niet vanzelf maar stapelen op. Er zijn verschillende factoren waardoor het lastig kan zijn om hier samen uit te komen. Een coach helpt je om inzicht te krijgen in de problemen die zijn ontstaan en geeft handvatten om weer een fijne relatie te krijgen met liefde, respect en een open hart voor elkaar.

Wanneer je denkt: “Zou relatietherapie ons kunnen helpen”  lees dan even verder.
Het komt niet voor niets in je gedachten. Velen wachten tot het te laat is ! 

Wanneer er irritaties ontstaan in je relatie dan ligt dat vaak aan de manier van communiceren met elkaar, maar de problemen kunnen ook uit het verleden van één of beide partners voortkomen.

Het meest essentieel voor een goede relatie is contact, verbinding. Wanneer dat contact niet meer goed is ervaren we een gemis, de relatie voelt niet meer oké. Het gebeurt vaak dat er scheurtjes in de relatie ontstaan omdat je elkaar onnodig, en vaak zelfs onbedoeld, gekwetst hebt doordat er op een ‘beschuldigende’ manier gecommuniceerd wordt. Enkel omdat je eigenlijk niet weet hoe je dat op een andere, veel  effectievere en minder kwetsende manier doen kan. Door de pijn die dit doet ga je je sluiten voor elkaar. Je gaat dan uit contact en er ontstaat verwijdering. Wanneer je gaat kijken naar je gevoelens en je behoeften vanuit respect voor jezelf en voor de ander, en dat leert communiceren op een heldere manier, ontstaat er weer begrip. Hierdoor kan je hart zich weer openen en komt er een dieper en liefdevoller contact. Op deze manier gaan we kijken naar dingen die gebeurd zijn tussen jullie en kan je, ook achteraf, gaan begrijpen wat er werkelijk (op een dieper vlak) speelde bij jezelf en bij de ander. Oude wonden kunnen dan geheeld worden en je kunt weer met ‘een schone lei’ en een open hart verder met elkaar. 

De oorzaak van problemen in een relatie kunnen ook op een diepere laag liggen en met het verleden te maken hebben.

triggers
Beide partners nemen vanuit hun jeugd en gebeurtenissen uit het verleden beschadigingen mee.  Hierdoor worden patronen en reactiemechanismen opgebouwd. In het latere leven, vooral in relaties, worden deze wonden vaak ‘getriggerd’ waardoor er soms veel heftiger op een gebeurtenis of een opmerking wordt gereageerd dan verwacht. Meestal is bij beiden niet helder waarom dat nu op dit moment gebeurt en voelt de ander zich aangevallen of afgewezen. Er ontstaan ruzies. Door na te gaan wat er precies gebeurt bij je en te kijken waar dat mee te maken heeft, kan je werken aan de oorzaak.  

projecties
Het kan ook voorkomen dat er op onbewust niveau een partner wordt uitgezocht waarvan na een tijdje blijkt dat hij of zij een aantal dezelfde eigenschappen of karaktertrekken heeft als één van de eigen ouders. De woorden “je bent net mijn vader” of  “je lijkt mijn moeder wel” zullen dan bekend in de oren klinken.
Ook dit kan heftige reacties geven die ruzies veroorzaken.
Echter, je onderbewuste heeft met een reden deze partner uitgekozen.
Dit heeft met één of meerdere levensthema’s te maken waarvan het nodig is dat er een verwerking of integratie plaats vindt. Wanneer het helder wordt om welke thema’s het gaat kunnen we er aan werken en kunnen blokkades (en dus de projecties) opgelost worden.

rolpatronen
Wat tegenwoordig ook vaak voor problemen in een relatie kan zorgen is de emancipatie van de laatste decennia, terwijl de rolpatronen van eeuwen nog in ons systeem zitten.
We zijn allemaal een stuk zelfstandiger geworden, hebben de mogelijkheid om financieel onafhankelijk te zijn en willen gelijkheid. Aan de andere kant missen we het veilige gevoel dat de typische man-vrouw rol van vroeger ons gaf en kan het ten koste gaan van de verbinding die we zoeken. We weten vaak niet meer wat we nu van elkaar en van onszelf mogen verwachten.
Dit geeft verwarring in de relatie, maar ook in het identiteitsgevoel van ieder afzonderlijk. Er moet een balans gevonden worden waarin deze vorm van afhankelijkheid en ‘nodig hebben’  een plaats krijgt, maar ook het kunnen en mogen leven van onze eigen authenticiteit.

verwachtingen
Bepaalde dingen mag je in een relatie van elkaar verwachten, zoals eerlijkheid, respect en veiligheid.
Maar het gebeurt niet zelden dat er verwachtingen liggen in een relatie die daar eigenlijk niet op zijn plek zijn. Bijvoorbeeld, je voelt een leegte van binnen en denkt dat, wanneer je de ‘juiste’ gevonden hebt, hij of zij jou wel (voor de rest van je leven) gelukkig zal maken. Je legt dan de verantwoordelijkheid voor jouw geluk bij je partner.
Deze leegte van binnen zal je in het begin van de relatie niet meer zo voelen, maar na een tijdje zal het weer terug komen. Hier kan je alleen zelf iets aan veranderen door aan je persoonlijke groei te werken. Het is goed om dan een aantal sessies alleen te doen om te zien wat voor jou belangrijke items zijn. Daarnaast kan het ook zijn dat je ieder met een bepaalde verwachting aan een relatie begonnen bent, maar deze niet uitgesproken hebt aan elkaar. De kans is dan reëel dat er niet aan de verwachtingen voldaan wordt en het is goed om alsnog hier naar te kijken en het uit te spreken. 

waarom relatietherapie?
Als er helemaal niets meer is tussen jullie, je voelt niets meer en je wilt gewoon echt niet meer samen verder dan weet je dat. Dan was je hier nu zeer waarschijnlijk ook niet aan het lezen.
Maar als er ergens toch nog liefde voelbaar is of je hebt kinderen en wilt toch graag bij elkaar blijven, dan is het de moeite waard om in therapie te gaan. In iedere relatie kom je dingen tegen. Waarschijnlijk in een volgende precies dezelfde dingen als in de relatie die je nu hebt. Dat komt omdat het altijd te maken heeft met je eigen ontwikkeling. We hebben relaties nodig om te kunnen groeien, en groeien is een basis behoefte van ieder mens. Je bent bij elkaar gekomen omdat je van elkaar houdt én (onbewust) omdat er groei mogelijk is door deze relatie. ‘Weglopen’ voor de dingen die je hierin tegen komt in plaats van het ‘aangaan’ hiervan zou dan ook erg jammer zijn. Je zou het ook kunnen zien als een kans in plaats van een probleem.

Het kan zijn dat jij denkt dat relatietherapie goed zou zijn voor jullie, maar dat je partner niet mee wil. Meestal zit daar een angst achter. Angst voor het onbekende, angst voor verandering of angst om misschien te horen wat je ‘niet goed’ doet. ‘Niet goed’ zal je van mij niet horen. Wanneer dingen ‘fout’ lopen dan is dat vrijwel altijd vanwege onmacht. Niet uit onwil, maar gewoon niet weten hoe het anders kan. Als het zo is dat je partner echt niet mee wil, laat dat je dan niet weerhouden om wel aan jezelf en je eigen stukken te werken. Dat zal jou in ieder geval gelukkiger maken. Je partner zal dat zien en de kans is groot dat dat hem of haar ook zal motiveren.

Wanneer er dingen uit het verleden spelen die een druk leggen op jullie relatie kan het zijn dat het goed is om met één van de twee (of beiden als dat nodig is)  een aantal individuele sessies af te spreken om hier aan te werken. 

Hoe gaan we te werk?
In een traject voor relatietherapie gaan we in principe uit van een blok van 8 sessies van 5 kwartier.

 • De 1e sessie wordt gekoppeld aan een kennismaking/intake.  (de kosten van deze eerste sessie zijn daarom lager gehouden). In deze sessie kijken we of het klikt en of jullie de keuze willen maken om een traject aan te gaan. We bespreken waar jullie in je relatie tegen aan lopen, wat de voornaamste knelpunten zijn, en je krijgt meteen adviezen of tips mee naar huis waar je vast mee vooruit kan. 
 • In de 2e sessie gaan we hier dieper op in en krijg je een uitleg over de communicatie methode waar we mee werken en waar we in de komende sessies mee blijven oefenen. 
 • De volgende 6 sessies bestaan uit een gesprek, een kleine oefening, en je krijgt ‘huiswerk’ mee.
  In het gesprek bespreken we hoe het die week is gegaan, wat er eventueel is voorgevallen en waar de pijnpunten en problemen liggen. We bespreken dit terwijl we oefenen met de  ‘verbindende communicatie’.
  De oefeningen zijn bedoeld om in het contact met jezelf en de ander te voelen wat dit met je doet en dit te kunnen gaan benoemen.
  Het huiswerk heeft tot doel om het contact te verdiepen.

Waarom 8 sessies?

Een van te voren vastgesteld aantal sessies is om verschillende redenen belangrijk:

 • Het zal tussendoor hopelijk regelmatig beter gaan tussen jullie. Je krijgt dan het idee “Oh, het gaat wel goed, we zijn wel klaar met die therapie’. Wanneer je dan gaat stoppen zullen daarna waarschijnlijk al weer snel dingen boven water komen waar we nog niet naar gekeken en aan gewerkt hebben. Je kan dan denken: ‘Nou, relatietherapie hebben we al gedaan, het heeft blijkbaar niet geholpen, dan moeten we toch maar uit elkaar!’ Dat is erg jammer en niet de bedoeling, daarvoor zijn jullie niet gekomen.
 • Als je weet hoeveel sessies er nog komen ga je thuis nadenken over wat er nog speelt waar je het nog over wil hebben. Dit geeft de mogelijkheid om de meest belangrijke items uit te diepen.
 • Als er een verwijdering ontstaat gebeurd dat niet van de één op de andere dag. Opnieuw verbinden heeft ook weer tijd nodig om te groeien. 

Natuurlijk ben je ten alle tijden vrij om eerder te stoppen, om wat voor reden ook.

Ten slotte

Het kan gebeuren dat je na het maken van een afspraak, maar nog vóór de eerste sessie, denkt: ” is relatietherapie eigenlijk wel echt nodig”.  Dit kan twee redenen hebben:

Het kan voorkomen dat het juist nu net even wat beter lijkt te gaan tussen jullie. Iets in jou (op onbewust niveau) ontspant en krijgt, door de beslissing in therapie te gaan, weer hoop en vertrouwen in de toekomst. De eerste stap is gezet.

Het kan ook zijn dat je juist gaat twijfelen omdat je, door het maken van een afspraak, hebt ‘toegegeven’ aan jezelf dat het niet zo goed gaat tussen jullie beiden. Dat kan best zo spannend voor je zijn dat je liever nog even ‘de kop in het zand steekt’. Probeer hier helder in te zijn voor jezelf. Als je hierdoor langer gaat uitstellen is de kans groot dat de scheurtjes in je relatie kloven worden die steeds moeilijker te overbruggen zijn.

Neem gerust contact op als je een vraag hebt.